لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

مفهوم تنسایل مقاومتی رولبرینگ و بلبرینگ

مفهوم تنسایل مقاومتی رولبرینگ و بلبرینگیکی از مشخصات مکانیکی بسیار مهم در تعیین عملکرد و استحکام بلبرینگ و رولبرینگ ها تنسایل مقاومتی است. تنسایل از نظر مکانیکی مشخصه ای است که در نمودار تنش و کرنش مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. زمانیکه بلبرینگ ها و رولبرینگ ها تحت تاثیر نیروی فشاری و تنش بار قرار میگیرند بسته به میزان بار وارد بر آنها عکس العملی دارند که این عکس العمل در نمودار تنش و کرنش نمایش داده میشود. در صورت اعمال بارهای اندک بلبرینگ و رولبرینگ در ناحیه الاستیک یعنی بدون تغییر شکل دائمی به تحمل بار می پردازند و با برداشتن بار به شکل اولیه خود باز می گردند. اما اگر بار اعمال شده از اندازه مشخصی افزایش پیدا کند دیگر دچار تغییر شکل دائمی شده و وارد ناحیه پلاستیک می شوند. مفهوم تنسایل مقاومتی بلبرینگ و رولبرینگ ها حداکثر میزان باری می باشد که پس از وارد شدن در ناحیه پلاستیک و قبل از رفتن به سمت افول نهایی و شکست می توانند تحمل کنند. دیمانسیون تنسایل مقاومتی در دستگاه بین المللی پاسکال می باشد.