لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

پخ زنی ساچمه های رولبرینگ

پخ زنی ساچمه های رولبرینگدر بسیاری از انواع رولبرینگ ها بالاخص در رولبرینگ هایی با ساچمه های استوانه ای و نیمه مخروطی ساچمه ها را در آخرین مراحل تولید پخ می زنند تا لبه های تیز آنها از بین برود. این امر معمولا به دو منظور در رولبرینگ ها صورت می پذیرد. اولا نقاط تیز ساچمه رولبرینگ همواره نقاط تمرکز تنش محسوب می شوند که تمرکز تنش بصورت کلی در علم مکانیک امری نامطلوب بوده و سبب شکست، رزونانش و کاهش طول عمر قزعه مکانیکی می شود. از طرف دیگر وجود لبه های تیز در ساچمه رولبرینگ میزان سایش حاصل از گردش را نیز بالاتر برده و سبب کاهش طول عمر رولبرینگ ها می گردد. از این در لبه های انواع ساچمه بکار رفته در تولید رولبرینگ را اندکی پخ می زنند. در مورد رولبرینگ های بشکه ای نوع طراحی ساچمه های آنها بگونه ای است که نیازی به پخ زنی ندارند.