لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

عوامل تخریب رولبرینگ ها

عوامل تخریب رولبرینگ هارولبرینگ ها نیز مانند دیگر قطعات صنعتی دارای طول عمر کارب بوده و باید بر حسب میزان کارکرد بصورت دوره ای تعویض شوند. اما عوامل فیزیکی متعددی وجود دارند که سبب کاهش طول عمر و تخریب رولبرینگ ها می کردند. هر یک از انواع رولبرینگ دارای یک میزان بار حداکثر هستند که توسط کارخانه و برند تولید کننده برای آنها تعیین شده است. در صورتیکه رولبرینگ تحت بارگذاری بالاتری از این میزان قرار بگیرد دچار کاهش طول عمر می گردد. اما یک عامل فیزیکی بسیار مخرب وجود دارد که نه تنها سبب از بین رفتن و تخریب سریع رولبرینگ ها می گردد بلکه دیگر اجزای ماشین آلات را نیز به سرعت تخریب می نماید. این عامل ارتعاش ماشین آلات مکانیکی است که در تمامی ماشین آلات دینامیکی نیز وجود دارد. ارتعاشات ماشین آلات سبب افزایش میزان تنش و تمرکز تنش شده و طول عمر رولبرینگ را به شدت کاهش می دهد. بدیهی است که اعمال بار های ناخواسته و نامناسب و یا در جهتی غیر از جهت تعیین شده برای رولبرینگ ها نیز می تواند از دلایل دیگر تخریب آنها باشد. در این میان رولبرینگ مخروطی با حداکثر میزان مقاومت در برابر بارهای ناخواسته دارای طول عمر مناسب تری است.