لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

درجه لقی ساچمه های رولبرینگ

درجه لقی ساچمه های رولبرینگیکی از فاکتور های بسیار موثر در عملکرد و طول عمر رولبریگ ها درجه لقی آنها می باشد. در واقع یکی از موارد بسیار مهندسی در تولید انواع رولبرینگ ها که بر مبنای نوع کاربری و در تعامل با دیگر استاندارد های تولید رولبرینگ ها اعمال می شود درجه لقی ساچمه های رولبرینگ می باشد. در صورتیکه میزان لقی ساچمه رولبرینگ از یک اندازه ای کمتر باشد در غلتش دچار مشکل شده و برخی ساچمه ها بصورت کامل نچرخیده بلکه می لغزند. در صورتیکه میزان درجه لقی ساچمه ها نیز از انداره مشخصی بالاتر رود حرکت های نا منظم و پیش بینی نشده آنها میزان سایش سطحی با ریس و کیج را افزایش داده و منجر به کاهش طول عمر ساچمه و دیگر اجزای رولبرینگ می گردد.