لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

حداکثر دمای کاری رولبرینگ ها

حداکثر دمای کاری رولبرینگ هارولبرینگ ها نیز مانند دیگر قطعات فلزی دارای حداکثر دمای کاری می باشند. این میزان دما با دمای ذوب فلز کاملا متفاوت می باشد چرا که با اندکی تغییر وضعیت رولبرینگ چه در ساچمه و چه در ریس باشد عملکرد آن بصورت کامل مختل می شود. رولبرینگ ها اغلب فولادی هستند و با انجام عملیات های ویژه سخت کاری سختی سطحی آنها تا اندازه ای تقویت شده است. حداکثر دمای کاری رولبرینگ ها اغلب توسط برند های تولید کننده تعیین شده است. این دما متشکل از دو دمای محیط که پایین تر از دمای نهایی بوجود آمده در حرکت رولبرینگ می باشد و دمای ناشی از حرکت و اصطکاک رولبرینگ ها می باشد که این دما اغلب با بکارگیری روان کننده هایی مانند روغن و گریس کاهش و به دمای محیط نزدیک می شود. رولبرینگ ها تا زمانیکی بر اثر حرارت و فشار تغییر فرم نداده باشند و ساچمه های آنها نیز بر اثر حرارت بر روی سطح ریس نچسبیده باشد قابلیت کاری خود را تا اندازه مناسبی حفظ می کنند. این امر در مورد یاتاقان ها با توجه به وضعیت تکیه گاهی که دارند نیز صدق می کند.