لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

پدیده رزونانس در رولبرینگ ها

پدیده رزونانس در رولبرینگ هارولبرینگ ها بر روی ماشین آلات دینامیکی با شافت دوار بسته می شوند. این بدان معنا است که به دلیل وجود دائمی لرزش و ارتعاش در ماشین آلات دینامیکی رولبرینگ ها نیز همواره در معرض ارتعاش قرار دارند. اما ارتعاشات به خودی خود سبب ایجاد رزونانس نمی شوند. رزونانس پدیده ای مکانیکی می باشد که سبب می شود قطعات مکانیکی و یا سازه های سنگین قبل از رسیدن به نقطه خستگی و شکست دچار ترک سطحی و فروپاشی شوند. در مورد رولبرینگ ها نیز در صورتیکه فرکانس حرکت شافت و فرکانس نیروی گریز از مرکز وارد شده به شافت متصل به رولبرینگ با فرکانس رزونانس آن برابر گردد به شدت تحت تاثیر نیرویی مخرب قرار گرفته و احتمال ایجاد شکست در رولبرینگ به شدت بالا می رود.