لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

اهمیت سختی سطحی رولبرینگ ها

اهمیت سختی سطحی رولبرینگ هابرخی خواص و کمیت های فیزیکی در توصیف رولبرینگ ها بکار گرفته می شوند که برخی دارای اهمیت بسیار بالایی هستند. خواصی چون تنسایل، مقاومت حرارتی و البته سختی سطحی رولبرینگ ها در کنار دقت و سیقل از اولویت بالایی برخوردار هستند. سختی سطحی رولبرینگ ها کمیتی مکانیکی است که با سه تست مختلف سطحی سنجی به روش های راکول، برینل و ویکرز مشخص میشود که در مورد تجهیزات صنعتی و مکانیکی این تست راکول و گاهی ویکرز است که از استفاده بالاتری برخوردار است. سختی سطحی رولبرینگ ها نشانی از مقاومت سایشی بالای آنها بوده که در مورد رولبرینگ ها و بالاخص رولبرینگ هایی که تحت بار گذاری های بالا و سرعت دورانی بالا قرار دارند مانند رولبرینگ مخروطی از اهمیت بالاتری برخوردار است. بلبرینگ و رولبرینگ با سختی سطحی بالاتر دارای طول عمر بالاتری نیز می باشد.