لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

مغهوم کیج رولبرینگ و اهمیت آن

مغهوم کیج رولبرینگ و اهمیت آندر رولبرینگ ها برای قرار دادن ساچمه ها در موقعیت دقیق و مشخص از یک سازه فلزی استفاده می شود که با آن کیج رولبرینگ Bearing Cage گفته می شود. کیج ها گاهی از جنس فولادی، گاهی از جنس برنجی و یا متناسب با کاربری از جنس های مختلف دیگری نیز تولید می شوند. کیج ها تحت بارگذاری شعاعی و محوری مانند ساچمه ها قرار ندارند اما از آنها و تحت نیروی اعمالی ساچمه ها تاثیر می پذیرند. از این رو آنچه بیش از هر چیز دیگر در مورد کیج رولبرینگ ها اهمیت پیدا می کند اولا مقاومت سایشی و ثانیا انتقال حرارت بالای آنها می باشد. استفاده از کیج در ساختار رولبرینگ سبب می شود ساچمه ها در موقعیت دقیقی قرار گرفته توازن مناسبی در تعلیق بار بالاخص در مورد رولبرینگ مخروطی و رولبرینگ شعاعی حفظ شود. در صورت عدم استفاده از کیج تنها راکار استفاده از تعداد بالایی ساچمه بصورت پیوسته و بدون فاصله است. در غیر این صورت ساچمه های رولبرینگ به هم نزدیک شده و عملا کارایی رولبرینگ از بین می رود.