لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

دسته بندی ظاهری یاتاقان ها

یکی از دسته بندی کاربردی یاتاقان ها دسته بندی ظاهری آنها می باشد. از نظر ظاهری یاتاقان ها بر حسب وجود و یا عدم وجود بلبرینگ در ساختار خود به یاتاقان بلبرینگ و یاتاقان ساده دسته بندی می شوند که یاتاقان های ساده در واقع نوعی بوش درز دار می باشند. دسته بندی یاتاقان ها بر حسب شکل ظاهری آنها اغلب بر حسب نحوه قرار گیری پیچ و مهره اتصال آنها صورت می پذیرد. بر حسب اینکه راستای پیچ و مهره اتصال یاتاقان با محور چگونه قرار بگیرد و همچنین بر حسب اینکه یاتاقان بار ناشی از حمل شافت را بر روی قسمتی از ماشین مکانیکی و یا بر روی بخشی از سطح زمین قرار دهد دسته بندی های مختلفی از یاتاقان ها وجود دارد که اغلب با چند حرف انگلیسی مشخص می شوند.