لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

مقایسه بلبرینگ و رولبرینگ ها بر حسب سرعت دورانی

یکی از مهمترین و موثر ترین عامل ها در تخریب بلبرینگ و رولبرینگ ها سرعت دورانی حرکت بالاخص تحت بارگذاری می باشد. سرعت دورانی شافت و محور نه تنها سبب افزایش سرعت دورانی رینگ و ساچمه ها شده که به دنبال آن افازیش اصطکاک و حرارت را به دنبال دارد بلکه سبب افزایش نیروی گریز از مرکز هم در محور و هم در ساچمه های بلبرینگ می شود. یکی دیگر از مشکلاتی که سرعت دورانی بالا برای رولبرینگ ها و بلبرینگ ها بوجود می آورد بر اثر لرزش محور و خروج از مرکز اصلی ناشی از این گشتاور ها می باشد. شاید به جز بلبرینگ خود تنظیم و رولبرینگ خود تنظیم که برای تغییر زاویه های کوچک حدود 7 درجه طراحی شده و انعطاف دارند کلیه دیگر انواع بلبرینگ و رولبرینگ در برابر تغییر زاویه شافت دچار افت طول عمر و راندمان کاری میشوند. البته زاویه و راستای دوران نیز در بلبرینگ و رولبرینگ ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که اساسا در بارگذاری های محوری و در رولبرینگ کف گرد و بلبرینگ کف گرد بطور کلی قابلیت بارگذاری در سرعت بسیار بالای محور ها وجود ندارد. در میان انواع بلبرینگ و رولبرینگ برای بارگذاری های سنگین شعاعی رولبرینگ خود تنظیم دارای بالاترین قابلیت در سرعت دورانی و برای بارگذاری های محوری رولبرینگ بشکه ای کف گرد دارای قابلیت های مناسبی برای سرعت دورانی بالا محسوب می شود.