لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

نقاط تمرکز تنش در تسمه تایمینگ صنعتی در کجا واقع است

نقاط تمرکز تنش در تسمه تایمینگ صنعتی در کجا واقع استتسمه تایمینگ صنعتی به سه دلیل نیاز به تعویض پیدا می کند که دو دلیل آن بصورت مستقیم با نقاط تمرکز تنش در ارتباط است. دو دلیل خورده شدن و از بین رفتن دنده ها و پارگی تسمه تایمینگ بصورت مستقیم با تمرکز تنش در ارتباط بوده و دلیل افزایش طول تسمه بر حسب سیکل های کاری و حرارت وارده از تمرکز تنش مبرا است. بصورت کلی در ساختار بینا بینی اغلب تسمه های تایمینگ از سیم ها و مفتول های فولادی پر استقامت استفاده میشود تا در برابر پارگی حاصل از کشش تسمه ها جلوگیری به عمل آید و خوردگی دنده ها در راس دلایل پارگی تسمه تایمینگ صنعتی قرار دارند. دنده های قرار گرفته بر روی نوار تسمه پروفیل های مختلفی دارند. بصورت کلی در علم فیزیک مکانیک هر جا نقطه تیزی وجود دارد تمرکز تنش افزایش می یابد. در نقاط نشستن و اتصال دنده های تسمه تایمینگ صنعتی بر روی نوار دقیقا در پایه اتصال نقاط تیزی به چشم میخورد که این نقاط در واقع نقاط تمرکز تنش در تسمه تایمینگ صنعتی محسوب میشوند. با دقت و بررسی تسمه های از کار افتاده نیز میتوان دید دنده ها دقیقا از همین نقاط از روی تسمه کنده شده اند.