لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094

واردات انواع تسمه و بلبرینگ طی 20 الی 30 روز
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

انواع دنده و شیار در تسمه تایمینگ صنعتی

انواع دنده و شیار در تسمه تایمینگ صنعتی شکل های مختلفی از دنده در ساختمان و طراحی تسمه تایمینگ صنعتی استفاده میشوند که گاهی تنها در یک طرف و گاهی در هر دو طرف تسمه قرار میگیرند. این دنده ها هم از لحاض عرض، زاویه بندی در محل تماس با خود تسمه و زاویه شکست بالایی که به شکل تیز (sharp) و یا اوریب یا کونیک و همچنین منحنی تغییر می کنند. زاویه راستای اصلی دنده با خود بدنه تسمه تایمینگ نیز می توان از 60 الی 90% تغییراتی داشته باشد. ارتفاع دنده تسمه و فواصل دنده ها که طول گام تسمه تایمینگ نام دارد نیز از مشخصات مهم در تعریف تسمه تایمینگ صنعتی به شمار میروند. تغییر در هر یک از این مشخصات عددی می تواند میزان اصطکاک تسمه با پولی، میزان انتثال قدرت، درصد احتمال لغزش، طول عمر و کارایی تسمه صنعتی را به کلی تغییر دهد و اهمیت آنها به اندازه ای است که با تغییر هر یک شماره فنی کاملا متفاوتی برای تسمه ها با هر برندی که باشند تولید میشود. انتخاب نوع دنده تسمه تایمینگ صنعتی مطابق با دستور العمل سازنده دستگاه در بروشور بصورت کامل قید گردیده است و می بایست دقیقا همان نوع تسمه صنعتی با نوع مشخص دنده بر روی آن بر روی سیستم نصب شود و در غیر این صورت راندمان کاری دستگاه کاهش می یابد و یا تسمه در زمان حداقل دچار خوردگی دنده شده و کارایی خود را از دست می دهد.