لوگوی ابتکار صنعت
021-33948225 | 09122189094
تلفن: 02133948225 - 33990391 | موبایل: 09122189094

یاتاقان های پاشنه ای

یاتاقان های پاشنه ای

یاتاقان های پاشنه ای

یاتاقان های پاشنه ای

شرکت ابتکارصنعت:در یاتاقان های پاشنه ای تراست نیز از مجموعه کمکی تحت عنوان صفحات همسطح کننده برای جلوگیری از اعمال فشار محوری بر روی یک نقطه از یاتاقان تراست استفاده می گردد که این امر سبب جلوگیری از صدمه دیدن یاتاقان و عملکرد مطلوبتر تجهیز می شوداین نوعیاتاقان با از بین بردن ناپایداری هایی از قبیل چرخش روغن oil whirl مسئولیت افزایش سرعت عملکرد بیشینه در توربو ماشین ها را دارد. از آنجایی که هر پد بارگزاری شده لایه روغن را به شدت همگرا می کند بدین ترتیب شفت در مرکز یاتاقان باقی می ماند. در نتیجه نیروهای غیر ثابت به شدت کاهش می یابند واز بین می روند و یاتاقان ها دیگر به عنوان منبعی بالقوه از ناپایداری دینامیکی تجهیز نخواهند بود
شرکت ابتکار صنعت آمادگی ثبت
سفارش باقیمت همکاری را دارد
بورس یاتاقان
قیمت یاتاقان
فروش یاتاقان در تهران